Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

E-post
postmottak@riksrevisjonen.no
Telefon
22 24 10 00
Postadresse
Postboks 6835 St. Olavs plass
0130 Oslo
Kart over Riksrevisjonens kontorer i Norge.

For pressen

Du finner pressekontakter, pressebilder og pressemeldinger på vårt presserom. 

Besøk oss

Vårt hovedkontor ligger i Oslo.

Besøksadresse Oslo: Storgata 16, Oslo

Regionskontorer i resten av landet

Vi har kontorer seks andre steder i Norge. Nedenfor finner du besøksadressene. All post skal sendes til hovedkontoret i Oslo.

Tips oss

Riksrevisjonen skal gjennom revisjon bidra til å forebygge og avdekke misligheter i statsforvaltningen. Tips kan være en kilde til opplysninger om korrupsjon, økonomiske misligheter, brudd på regler for anskaffelser og misbruk av tilskuddsordninger som ellers ikke er lett tilgjengelig for revisor. Tips kan gis anonymt.

Les mer om tips og vår tipskanal.

Fakturaadresse og organisasjonsnummer

Fakturaen må merkes med bestillerreferanse (1090xxx).

E-faktura: Elektronisk handelsformat (EHF), bruk Riksrevisjonens organisasjonsnummer NO 974 760 843.