Hopp til hovedinnhold

Tips oss

Vil du tipse oss om misligheter i statsforvaltningen?

Tips oss

Riksrevisjonen skal gjennom revisjon bidra til å forebygge og avdekke misligheter i statsforvaltningen. Tips kan være en kilde til opplysninger om korrupsjon, økonomiske misligheter, brudd på regler for anskaffelser og misbruk av tilskuddsordninger som ellers ikke er lett tilgjengelig for revisor. Tips kan gis anonymt.

Her finner du vår tipskanal.

Gjelder tipset en enkeltperson som du mener har vært utsatt for feil fra offentlig forvaltning? Da kan du klage til Sivilombudet.

Aktuelle forhold å tipse oss om kan være:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler for anskaffelser
 • misbruk av tilskuddsordninger

Et tips bør inneholde følgende:

 • Hvilken virksomhet misligheten gjelder.
 • Konkret beskrivelse av de faktiske forhold - hva, når, eventuelt hvem og hvordan.
 • Eventuelt henvisning til andre kilder/dokumenter som underbygger opplysningene i tipset.
 • Eventuelt navn og kontaktinformasjon til tipser.

Tips til oss blir behandlet og fulgt opp av den seksjonen som har revisjonsansvar for virksomheten. Du velger selv om du vil sende inn  tipset anonymt eller under fullt navn. Vi følger offentlighetslovens krav. Det betyr at opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven, vil kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring.

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil tipset bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette betyr at når du først har oppgitt ditt navn kan ikke Riksrevisjonen love anonymitet. Videre betyr dette at dersom det ikke er grunnlag for å unnta dokumentet fra offentlighet, vil din identitet kunne bli kjent gjennom de opplysninger du har sendt til Riksrevisjonen.

At Riksrevisjonen følger offentleglovas krav, betyr at eventuelle henvendelser som er utenfor formålet med tipsordningen normalt ikke vil kunne unntas offentlighet, heller ikke avsenders navn dersom dette er oppgitt. Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Sivilombudsmannen.

Behandling av tips

Riksrevisjonen er interessert i å motta tips om misligheter, eller opplysninger som gir grunn til mistanker om misligheter eller andre kritikkverdige handlinger i statsforvaltningen. Derfor har vi en elektronisk tipskanal.

Vi vurderer alle tips vi mottar. Vi vurderer dem etter vesentlighet og risiko i forbindelse med planlegging og gjennomføring av revisjon. Avhengig av innholdet vil vi vurdere å igangsette nærmere undersøkelser.

Som hovedregel besvarer vi ikke tips, med mindre vi ønsker å be om ytterligere informasjon. Vi er Stortingets kontrollorgan, og foretar ikke kontroller på oppdrag fra offentlige eller private interesser. Resultatet av den årlige revisjonen rapporteres i Dokument 1 til Stortinget, og resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner rapporteres løpende i Dokument 3-serien.

Ekstern leverandør

Riksrevisjonen bruker en tredjepart (Compose Software AS) for vedlikehold og drift av tipsløsningen. Informasjonen er kryptert på Compose sin skjemaserver og låses opp først når den overføres til Riksrevisjonen. Compose har ikke på noe tidspunkt tilgang til de registrerte tipsene i klartekst.

Tips og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i tipssaker er underlagt samme lovverk om offentlighet som andre dokumenter det offentlige mottar.

Dette vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Dette gjelder sensitive personopplysninger, opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter, opplysninger som kan ha konkurransemessig betydning og opplysninger om lovbrudd.

Tips, melding, eller liknende dokument om lovbrudd fra private vil Riksrevisjonen vurdere om skal unntas fra offentligheten. Det vises her til offentleglova § 24, 2.ledd.

Hvordan tipse Riksrevisjonen

Tips kan gis via

Riksrevisjonen anbefaler at du sender tips til oss gjennom vår elektroniske tipskanal.

Slik sikrer du anonymitet når du legger ved filer

Hvis du ønsker å ta med filer som vedlegg til ditt tips og du vil være anonym, anbefaler vi at du også anonymiserer vedleggene. Slik gjør du det med Microsoft Office-filer:

 • Åpne dokumentet, velg "Lagre som"
 • Velg lagringssted og filtype, filtype skal være PDF
 • Klikk så på "Alternativer" og fjern hakene for "Dokumentegenskaper" og "Koder for dokumentstruktur for tilgjengelighet".
 • Klikk Lagre.

Du har nå sikret at eventuell sporbar informasjon ikke blir lagret i filen.

Ved bildefiler og andre filtyper anbefaler vi å undersøke hvilke muligheter det finnes for å fjerne sporbare spor i filen.

Hvis dette blir vanskelig å få til, anbefaler vi at du skriver eller limer teksten i det du ville legge ved inn i skjemaet for tipset.