Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Grønne offentlige anskaffelser

Vi undersøker hvordan myndighetene gjennomfører sine anskaffelser for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Politi- og lensmannsetaten måloppnåelse på sentrale oppgaver

Vi undersøker om politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver er i samsvar med Stortingets vedtak. Vi ser også på eventuelle årsaker til manglende måloppnåelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i norske fengsler

Vi undersøker om innsatte i, og løslatte fra, fengsler, mottar helse-, velferds- og utdanningstjenester som er tilpasset behovene og som fremmer tilbakeføring til samfunnet. Datoen er ikke endelig bes...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forvaltningspraksis i barnevernet

Vi vurderer om Barne- og familiedepartementet har tilrettelagt for å forbedre forvaltningspraksis i barnevernet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kvaliteten på høyere utdanning

Vi undersøker om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene, og hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette arbeidet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes kontroll med grensekryssende avfallstransport

Vi undersøker om myndighetenes kontroll med avfallseksport sikrer natur, helse og miljø.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Revisjon av stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger og Stortingets administrasjon

De folkevalgte på Stortinget ga 6. januar Riksrevisjonen i oppdrag å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Det betyr at vi utvider revis...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2